Από το 1989, η αρχιτέκτων Πολυάννα Παρασκευά έχει ασχοληθεί εκτενώς με τον σχεδιασμό και την επίβλεψη χώρων Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά, με πολλά από τα έργα της να έχουν διακριθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ευαισθησία, η ευρηματικότητα και ο διαδραστικός χαρακτήρας που απαιτεί ο σχεδιασμός τέτοιων ιδιαίτερων χώρων, έχει διαμορφώσει ανάλογα τη φιλοσοφία του γραφείου και στις υπόλοιπες δραστηριότητες του (ιδιωτικές μελέτες κατοικιών, καταστημάτων, αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί κ.α.).

Polyanna Paraskeva has been extensively involved in the design and construction of spaces of creative and educational activity for children and infants since 1989, and she has been recognized for her work both in Greece and abroad. The sensitivity and creativity of design, the purity imposed by such spaces, in addition to their necessary interactive aspect have also moulded the firm’s design approach to other types of projects.